მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები
საწვავის ფასები
აირჩიე საწვავის ტიპი
სტატიები ბლოგიდან

ვადაგადაცილებული სესხები მოცულობა 1,5%-ს არ სცდება...

საქართველოს საბანკო სექტორის აქტივებმა 34.9 მლრდ ლ...

ერთ სულ მოსახლეზე სიმდიდრით საქართველო 105-ე ადგილ...

ლარი დღეს მკვეთრად მყარდება...

,,ლიცენზირებული" სავალუტო პუნქტის მართვის პროგრამა...

მიკროსაფინანსოების ნაწილი გამსხვილდება, ნაწილი - გ...

ჩრდილოეთის საინვესტიციო ბანკი საქართველოსთან პარტნ...

EuroCredit ევროკრედიტი...