თუ დაიწყეთ ფულის გადადება ინვესტიციისთვის ჩნდება შეკითხვა: სად უნდა დააბანდოთ ეს ფული? არსებობს ინვესტიციის სხვადასხვა ვარიანტები, რამოდენიმე მათგანს შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ სტატიაში: 

1. ინვესტიციის გაკეთებისას თქვენ უარს ამბობთ იმაზე, რომ მოგება დღესვე მიიღოთ იმ პირობით, რომ ეს უფრო სარგებლიანი იქნება სამომავლოდ. ძვირფასი ნივთების, ავტომობილის ან ბინის საყიდლა თქვენ ჯერ თანხას აგროვებთ და შემდეგ ახდენთ ინვესტირებას. სწორედ ასე თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ ფინანსურ უსაფრთხოებას, დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას.  

2. ინვესტირება – არაფერია საშუალების გარდა. საჭიროა საინვესტიცო ინსტრუმენტების არჩევა, გამომდნიარე თქვენი ფინანსური მიზნებიდან და გეგმიდან.  

3. ინვესტიციის დროს არ უნდა გაექცეთ რისკს. ის ყოველთვის არსებობს, მაშინაც კი, როცა არანაირ ქმედებას არ ახორციელებთ. ამიტომ ინვესტორს არ შეუძლია თავი აარიდოს რისკს - მაგრამ მას შეუძლია მართოს ის. რისკების მართვის სტრატეგია ემყარება შემდეგ პრინციპებს: 
- რაც უფრო დიდი გამოცდილება გაქვთ და ფინანსური განათლება, მით უფრო სარისკოა თქვენთვის ინვესტიციების განხორციელება.    
- გამოიყენეთ ეფექტური საინვესტიცო ინსტრუმენტები. გამოარჩიეთ მაღალი და დაბალი რისკის მგქონე საინვესტიციო ინსტრუმენტები. ასეთი საინვესტიციო ინსტრუმენტებისთვის მოქმედებს ერთი და იგივე კანონზომიერება: რაც უფრო მაღალია რისკის დონე, მით უფრო მეტია დიდი შემოსავლის მიღება და პირიქით. 
- მოახდინეთ საკუთარი პორტფელის დივერსიფიცირება: კაპიტალი ჩადეთ რამოდენიმე საინვესტიციო ინსტრუმენტში. დივერსიფიკაცია დაგეხმარებათ იყოთ უფრო დარწმუნებული, რომ მოგებას მიიღებთ რომელიმე ინსტრუმენტიდან და არ იქნებით დამოკიდებული მხოლოდ ერთზე.  
- ინვესტირების დროს წინასწარ დაგეგმეთ თქვენი ქმედება და რეაგირება მოვლენების განვითარების ყველა შესაძლო ვარიანტზე.

4. ინვესტიციის ჩადებისას საჭიროა უკან გამოსვლის სტრატეგიის შემუშავება - ამ გზით გამოირიცხება ჩადებული კაპიტალის დაკარგვის რისკი.  

5. არასოდეს არ არის ისეთი დიდი შანსი მოგების მიღების საინვესტციო ბაზარზე, როცა მიდის კრიზისი ან ბაზრსი მნიშვნელოვანი კორექტირება - გაითვალისწინეთ ეს.

დატოვე კომენტარი