საოფისე შენობების ქირაობა ძალიან ძვირი სიამოვნებაა და ეს ფუფუნება ყველა კომპანიას ნამდვილად არ აქვს, განსაკუთრებით თუ სოლიდური და სტაბილური შემოსავალი არ გააჩნია, ხოლო ყიდვა საერთოდ მიუწვდომელ საკითხს წარმოადგენს. ამიტომ სულ უფრო დიდი პოპულარობით სარგებლობს ისეთი მომსახურებები, როგორიცაა იპოთეკა და ლიზინგი. ამ სტატიაში მოკლედ განვიხილავთ მათ დადებით და უარყოფით მხარეებს. 
საოფისე ფართების იპოთეკა ცოტათი განსხვავდება საცხოვრებელი ფართების იპოთეკისგან. როგორც წესი კრედიტი გაიცემა 5-დან 12 წლამდე, ხოლო პირველი შენატანი განისაზღვრება მთლიანი ღირებულების 40%-ით. ასევე განაცხადზე პასუხი შეიძლება განხილვის პროცესში გაიწელოს - თითქმის ერთი თვე. დამქირავებელი შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი. 
ლიზინგის გაფორმებასაც აქვს თავისი ძლიერი მხარეები. მაგალითად, მისი გაფორმებისასვე ხდება უძრავ ქონებაზე მფლობელის უფლებების განსაზღვრა, რაც იპოთეკის დროს არ ხდება. ლიზინგის გაფორმება შეუძლია იურიდიულ პირს ან ინდ-მეწარმეს, რომელიც როგორც მინიმუმ 1 წელი უნდა ეწეოდეს სამეწარმეო საქმიანობას. პირველადი შენატანი შეადგენს სრული ღირებულების 10%-ს, ხოლო სესხის ვადა 1-დან 5 წლამდეა. 
ლიზინგის შემთხვევაში საჭირო არ არის დამატებით გირაოს გადახდა, ობიექტის შეძენა კი შესაძლებელია საკმაოდ მოქნილი და მოსახერხებელი პირობებით - გადავადების შესაძლებლობით. ასეთი შენაძენის გაკეთებისას კომპანიას შეუძლია თანხის ეკონომია გააკეთოს საშემოსავლო და ქონების გადასახადებზე, რადგან ლიზინგისთვის გადახდილი თანხა შეიძლება გატარდეს, როგორც ხარჯი, რისი დახმარებითაც დასაბეგრი ბაზა მცირდება. ლიზინგის უარყოფით მხარეს წარმოადგენს მაღალი საპროცენტო განაკვეთი.  

დატოვე კომენტარი