იცნობდე შენს კლიენტს (KYC) - მნიშვნელოვანი ფუნქციაა მომხმარებელთა რისკის შეფასებისა და მონიტორინგისთვის და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონების დაცვის იურიდიული მოთხოვნებისთვის.

თქვენ იცნობთ თქვენ კლიენტს? უკეთესია, თუ თქვენ ფინანსური ინსტიტუტი ხართ, ან შეგიძლიათ გადააწყდეთ ნებისმიერი სახის ჯარიმას, სანქციას ან საჯარო გაკიცხვას, თუ საქმე გაქვთ ფულის გათეთრებითა ან ტერორიზმით დაკავებულ ადამიანთან. რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ეს არ თქვენი ფინანსური ინსტიტუტის დაცვის ფუნდამენტური პრაქტიკა თაღლითობისა და ზარალისგან უკანონო ფონდებისა და ტრანზაქციებიგან.

KYC ეხება საფინანსო ინსტიტუტის (ან ბიზნესის) მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს:

·         მომხმარებლის ვინაობის დადგენა;

·         მომხმარებლის საქმიანობის ბუნების გაგება (პირველადი მიზანია - იმაში დარწმუნება, რომ მომხმარებლის სახსრების წყარო არის კანონიერი);

·         მომხმარებელთან დაკავშირებული ფულის გათეთრების რისკის შეფასება, მომხმარებლის საქმიანობის მონიტორინგის მიზნით.

ეფექტური KYC პროგრამა მოითხოვს შემდეგ ელემენტებს:

1) მომხმარებელთა საიდენტიფიკაციო პროგრამა (CIP)

როგორ იგებთ, ვინ არის ესა თუ ის ადამიანი? ყოველივე ამის შემდეგ, პირადობის ქურდობა ფართოდაა გავრცელებული, რაც გავლენას ახდენს 13 მილიონზე მეტ ამერიკელ მომხმარებელზე და ითვლის 15 მილიარდ დოლარს, მოპარულს 2015 წელს. თუ თქვენ ხართ აშშ-ის ფინანსური ინსტიტუტი, ეს უფრო მეტია, ვიდრე ფინანსური რისკი - ეს კანონია.

CIP ავალდებულებს, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელიც აწარმოებს ფინანსურ ოპერაციებს, უნდა დაადასტუროს საკუთარი პიროვნება. პატრიოტიზმის შესახებ კანონის დებულების სახით, ეს განკუთვნილია ფულის გათეთრების, ტერორიზმის ფინანსირების, კორუფციისა და სხვა უკანონო ქმედებების შეზღუდვისთვის. სასურველი შედეგი მდგომარეობს იმაში, რომ ფინანსური ინსტიტუტები ახდნენ თავისი მომხმარებლების ზუსტ იდენტიფიკაციას.

წარმატებული CIP-ის კრიტიკულ ელემენტს წარმოადგენს რისკის შეფასება როგორც ინსტიტუციურ დონეზე, ასევე პროცედურებზე ყოველი ანგარიშისთვის. იმ დროს, როდესაც CIP უზრუნველყოფს ხელმძღვანელობას, ინდივიდუალურმა ინსტიტუტმა უნდა განსაზღვროს რისკისა და ამ რისკის პოლიტიკის ზუსტი დონე.

2) მომხმარებელთა სათანადო სიფრთხილე (CDD)

ნებისმიერი ფინანსური ინსტიტუტისთვის ჩატარებულიდან ერთ-ერთი პირველი ანალიზი მდგომარეობს იმაში, რომ დადგინდეს, შეიძლება თუ არა ენდოთ პოტენციურ კლიენტს. თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ ნებისმიერი პოტენციური მომხმარებელი ღირებულია; კლიენტის სათანადო სიფრთხილე (CDD) არის კრიტიკული ელემენტი თქვენი რისკების ეფექტურად მართვისა და კრიმინალებისგან, ტერორისტებისა და კორუმპირებული პოლიტიკურად ღია პირებისგან (PEPs) თავის დაცვისთვის.

არსებობს სათანადო სიფრთხილის სამი დონე:

·         გამარტივებული სათანადო სიფრთხილე (“SDD”) - ეს არის სიტუაციები, როდესაც ფულის გათეთრების ან ტერორიზმის ფინანსირების რისკი არის დაბალი და სრული CDD საჭირო არ არის. მაგალითად, დაბალი ღირებულების ანგარიშები, სადაც შემოწმება მიმდინარეობს სხვა დონეზე.

·         მომხმარებელთა ძირითადი სათანადო სიფრთხილე (“CDD”) - არის ყველა მომხმარებლისთვის მოპოვებული ინფორმაცია, მომხმარებლის ვინაობის დადგენისა და ამ მომხმარებელთან დაკავშირებულ რისკების შეფასებისთვის.

·         გაძლიერებული სათანადო სიფრთხილე (“EDD”) - არის დამატებითი ინფორმაცია, შეგროვებული მაღალი რისკის მქონე მომხმარებლის შესახებ, რათა უზრუნველყოს მომხმარებელთა საქმიანობის ღრმა გაგება და შეამციროს დაკავშირებული რისკები. საბოლოო ჯამში, თუმცა ზოგიერთი EDD ფაქტორი, განსაზღვრულია ქვეყნის კანონმდებლობაში, ფინანსურმა ინსტიტუტმა შეიძლება განსაზღვროს მათი რისკი და მიიღოს ზომები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ არ ჰქონდეთ კავშირი ცუდ მომხმარებელთან.

3) მუდმივი მონიტორინგი

თქვენი კლიენტის ერთხელ შემოწმება საკმარისი არ არის, თქვენ უნდა გქონდეთ პროგრამა, რომელიც მუდმივად ამოწმებს მომხმარებელს. მუდმივი მონიტორინგის ფუნქცია მოიცავს ფინანსურ ოპერაციებსა და ანგარიშებზე დაკვირვებას ზღურბლოვანი მნიშვნელობების საფუძველზე, რომლებიც შემუშავებულია როგორც მომხმარებლის რისკის პროფაილის ნაწილი.

დღემდე რეგლამენტი ითვალისწინებს რისკების შეფასებას. თუმცა, 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, ნიუ-იორკის ფინანსური მომსახურების დეპარტამენტი (NYDFS) ითხოვს კონკრეტულ ზომებს ტრანზაქციების მონიტორინგსა და ფილტრაციასთან დაკავშირებით.

დატოვე კომენტარი