სავაჭრო ეკონომიკის გლობალური მაკრომოდელებისა და ანალიტიკოსების მოლოდინების თანახმად, საქართველოში ინფლაციის მაჩვენებელი ამ კვარტლის ბოლოსთვის 6,70% იქნება. მოსალოდნელია, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი საქართველოში 12 თვეში მიაღწევს 3,90 პროცენტს. გრძელვადიან პერსპექტივაში, ჩვენი ეკონომეტრიკული მოდელების მიხედვით, საქართველოს ინფლაციის მაჩვენებელი 2020 წელს დაახლოებით 3,70 პროცენტით გაიზრდება.

საქართველოს ინფლაციის მაჩვენებელი

საქართველოში სამომხმარებლო ფასები 2017 წლის აგვისტოში 5,7%-ით გაიზარდა, რაც წინა თვესთან შედარებით 6,0%-ით მეტია. ეს იყო ყველაზე დაბალი ინფლაციის მაჩვენებელი მარტიდან, ვინაიდან ფასები იზრდებოდა ნელი ტემპით: სურსათი (6,2 პროცენტით, წინა თვის 7,1 პროცენტთან შედარებით); სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება (3,7% 4,0%-ის წინააღმდეგ) და ტრანსპორტი (11,6% 12,6%-თან შედარებით). ინფლაცია განათლებისთვის (1,2 პროცენტი) დარჩა სტაბილური. ყოველთვიურად სამომხმარებლო ფასები 0,2 პროცენტით იზრდებოდა, ივლისში 0,9 პროცენტით შემცირების შემდეგ. საქართველოში ინფლაციის მაჩვენებელი 1996 წლიდან 2017 წლამდე საშუალოდ 7,49 პროცენტით გაიზარდა, 1996 წლის აპრილში სარეკორდო მაღალი მაჩვენებლით 59,31%, 2012 წლის მაისში კი სარეკორდო დაბალი მაჩვენებლით – 3,30%.

საქართველოში სამომხმარებლო ფასების ინდექსის უმნიშვნელოვანესი კატეგორიებია საკვები და უალკოჰოლო სასმელები (31,1% საერთო რაოდენობიდან) და ტრანსპორტი (12,1%). ინდექსი ასევე მოიცავს ჯანდაცვას (9,8%); საცხოვრებელი, წყალი, ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და სხვა საწვავი (8,2%); ავეჯეულობა, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და აღჭურვილობა, სახლის მოვლა (6,4%); დასვენება და კულტურა (6,2%); ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო (6%); განათლება (5%); სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება (4,8%); სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები (4%); კომუნიკაცია (3,2%) და ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი (3,1%). აქ წარმოდგენილია საქართველოს ინფლაციის უკანასკნელი მაჩვენებლები, ასევე დამატებული წინა რელიზები, ყველაზე მაღალი და დაბალი ისტორიული მაჩვენებლები, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პროგნოზი, ეკონომიკური კალენდარი, კვლევის კონსენსუსი და სიახლეები. საქართველოში ინფლაციის დონე - ფაქტობრივი მონაცემები, ისტორიული გრაფიკი და რელიზების კალენდარი - ბოლოს განახლდა 2017 წლის სექტემბერში.


დატოვე კომენტარი