2018 წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით, ბიზნესსექტორში დასაქმებულთა 64,5პროცენტი თბილისზე მოდის. 

რეგიონების მიხედვით აღნიშნული მაჩვენებელი შემდეგნაირად ნაწილდება: 

• ქ. თბილისი – 64.5 პროცენტი, 

• აჭარის ა.რ. – 9.6 პროცენტი, 

• იმერეთი – 6.9 პროცენტი, 

• ქვემო ქართლი – 5.6 პროცენტი, 

• სამეგრელო-ზემო სვანეთი – 3.7 პროცენტი. 

რეგიონების მიხედვით მთლიან ბრუნვაში ასევე თბილისი ლიდერობს და სხვა რეგიონები შემდეგი თანმიმდევრობით: 

• ქ. თბილისი – 72.7 პროცენტი, 

• აჭარის ა.რ. – 7.6 პროცენტი, 

• ქვემო ქართლი – 5.5 პროცენტი, 

• იმერეთი – 4.8 პროცენტი, 

• სამეგრელო-ზემო სვანეთი – 2.6 პროცენტი 

რეგიონების მიხედვით პროდუქციის მთლიან გამოშვებაში ლიდერობს კვლავ ქ. თბილისი და სხვა რეგიონები შემდეგი თანმიმდევრობით: 

• ქ. თბილისი – 65.5 პროცენტი, 

• აჭარის ა.რ. – 9.0 პროცენტი, 

• ქვემო ქართლი – 7.5 პროცენტი, 

• იმერეთი – 6.0 პროცენტი, 

• სამეგრელო-ზემო სვანეთი – 2.8 პროცენტი.

წყარო: www.bm.ge

დატოვე კომენტარი