სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისოორგანიზაციის (ICAO) აუდიტის დასკვნით, საქართველო საერთაშორისო საავიაციოსტანდარტების დანერგვის დაზედამხედველობის თვალსაზრისით რეგიონშიპირველ ადგილზეა,  ევროპაში მეათე, ხოლომსოფლიოში ოცდამეათე ადგილს იკავებს” – ამისშესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისმინისტრის მოადგილემ, გიორგი ჩერქეზიშვილმამედიის წარმომადგენლებთან განაცხადა.

„საქართველოს მიერ სამოქალაქო ავიაციისსაერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკისეფექტური იმპლემენტაციის მთლიანიმაჩვენებელი 87.64პროცენტი გახდა.

აუდიტის შედეგებმაკიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ქვეყანასსამოქალაქო ავიაციის დარგში სწორი გეზი აქვსაღებული. ამასთან, აღნიშნულმა შედეგებმადაადასტურა, რომ ჩვენ შეგვწევს უნარიგავუმკლავდეთ და ვმართოთ სამოქალაქოავიაციის დარგში არსებული გამოწვევებისაერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკისეფექტური იმპლემენტაციის გზით, რაცშეუქცევადი პროცესია” – აღნიშნა გიორგიჩერქეზიშვილმა.

 

წყარო: news.ge

დატოვე კომენტარი