მსოფლიო ბანკის 2018 წლის ლოგისტიკის ინდექსის  მიხედვით, საქართველო მსოფლიო რეიტინგში 160 ქვეყანას შორის 2.44 ქულით 119-ე ადგილს იკავებს. გასულ წელთან შედარებით ქვეყანამ პოზიცია 11 ადგილით გაიუმჯობესა. გაუმჯობესება შეიშნებათითქმის ყველა კომპონენტში:  საბაჟო (2.42 ქულა), ინფრასტრუქტურა  (2.38 ქულა),  საერთაშორისო გადაზიდვები (2.38 ქულა), ლოგისტიკური შესაძლებლობები  (2.26 ქულა), დრო (2.95 ქულა).  

მსოფლიო ბანკის ლოგისტიკის  ინდექსი ორ წელიწადში ერთხელ ქვეყნდება. აღნიშნული კვლევა ეფუძნება ლოგისტიკის სფეროში მოღვაწეკომპანიების მიერ  შევსებულ კითხვარებს. შეფასება5 ბალიან შკალაზე (1 ქულა არის ძალიან ცუდი, ხოლო 5 ქულა ძალიან კარგი) ექვსი ძირითადი ინდიკატორის მიხედვით ხდება:

1. საბაჟო პროცედურებისა და საზღვრის მართვის ეფექტურობა;
2. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ხარისხი;
3. კონკურენტუნარიანი საერთაშორისო გადაზიდვების წარმოების შესაძლებლობა;
4. ლოგისტიკური მომსახურებების შესაძლებლობები და ხარისხი;
5. ტვირთის თრექინგის შესაძლებლობა;
6. ტვირთის განრიგის მიხედვით დანიშნულების ადგილამდე დროულად მიწოდება;
2018 წლის ლოგისტიკის ინდექსი ემყარებამსოფლიო ბანკის მიერ 2017 წლის სექტემბერი – 2018 წლის თებერვლის პერიოდში მოპოვებულ მონაცემებს, კერძოდ საერთაშორისო ლოგისტიკური კომპანიებიდან მთლიანობაში 108 ქვეყანაში 869 რესპოდენტი გამოიკითხა

წყარო: news.ge

დატოვე კომენტარი