ავტომობილის დაკრედიტება კასკოს გარეშე წარმოადგენს საკრედიტო ორგანიზაციის განსაკუთრებულ პროგრამას, რომელიც კლიენტს საშუალებას აძლევს მიიღოს ავტოკრედიტი პროგრამა კასკოში დამატებითი დაზღვევის გარეშე. ამ პროგრამის მთავარი განმასხვავებელი სხვა ავტოკრედიტებისგან არის კრედიტის მაღალი საპროცენტო განაკვეთი, ასევე ფულადი სესხის მინიმალურ ვადებში დაფარვა. რამდენად სასარგებლოა ის? 
კასკო: აუცილებელია თუ არა ის ავტოკრედიტის გაფორმებისას?
საკრედიტო კომპანიები უამრავ რისკს ეჯახებიან, ამიტომ კრედიტის გარანტი არის ავტომობილი, რომელიც იდება კრედიტის სანაცვლოდ. 
შემთხვევების უმეტესობაში ფინანსური კომპანიების რისკი იფარება გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთის ხარჯზე. სტატისტიკურად ავტოდაკრედიტება კასკოს გარეშე უფრო მოთხოვნადია, ვიდრე მისით. ასეთი კრედიტის დიდი წილი მოდის იმ მსესხებლებზე, ვისაც ავტოსატრანსპორტო საშუალების კრედიტით შეძენა სურს. თუ დგება შემთხვევა, რომ მსესხებელი და იგივე ავტომანქანის მფლობელი ვერ ახერხებს შეასრულოს საკრედიტო ვალდებულებები, მაშინ ბანკი ართმევს ავტომობილს მევალეს. თუ ავტომანქანას გაიტაცებენ, მაშინ სადაზღვევო კომპანია აუნაზღაურებს  საკრედიტო ორგანიზაციას ავტომანქანისთვის გაწეულ ხარჯებს (გაცემული კრედიტის თანხას). თუ საავტომობილო კრედიტი გაფორმებულია კასკოს გარეშე, მაშინ კრედიტორი არ იღებს მატერიალურ გარანტიას კრედიტთან დაკავშირებით. ამიტომ, ასეთი კრედიტი ხვდება არაუზრუნველყოფილი კრედიტების კატეგორიაში და მსესხებელი იძულებულია გადაიხადოს მაღალი საპროცენტო განაკვეთი.  

რატომ არის აუცილებელი კასკო?
საჭიროა ყურადღება მივაქციოთ შემდეგ საკითხებს:
• კომპანია-მზღვეველის მიმართ არასანდო დამოკიდებულება - საჭიროა სადაზღვევო შენატანის რეგულარულად გადახდა. თუ საავტომობილო საშუალებას რაიმე ზიანი მიადგება, მოგიწევთ სადაზღვევო აგენტს თქვენი უდანაშაულობა დაუმტკიცოთ. 
• სიძვირე - საჭიროა სადაზღვევო შენატანების ყოველწლიური დაფარვა, პროცენტი ერიცხება ძირ თანხას, რომლითაც მოხდა ავტომობილის შეფასება. 
• კრედიტორი ითვლება პირველი ხარისხის დაზარალებულად - თუ ავტომობილს გაიტაცებენ, კომპენსაციას მიიღებს მხოლოდ საკრედიტო კომპანია, ხოლო მფლობელს საკრედიტო შენატანის ვალდებულება არ მოეხსნება. 
ყველა ფინანსურ კომპანიაში არსებობს ავტომობილის კასკოს გარეშე დაზღვევის სხვადასხვა პირობები. ზოგ ხელშეკრულებაში შეიძლება ჩადებული იყოს მაღალი საპროცენტო განაკვეთი, მაგრამ არ იყოს პირველადი შენატანი, ან პირიქით, იყოს მაღალი წინასწარი შენატანი და დაბალი საპროცენტო განაკვეთი. 
ნებისმიერ შემთხვევაში საჭიროა კარგად დაფიქრდეთ რა მოხდება თუ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას გაიტაცებენ, მოხდება ავტოსაგზაო შემთხვევა ან რაიმე სხვა ტიპის დაზიანება? როგორ უნდა გაუმკლავდეთ საკრედიტო ვალდებულებას, თუ ავტომანქანას დაკარგავთ?
გაიარეთ დეტალურად ყველა საკითხი საკუთარი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. 

დატოვე კომენტარი