საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ქვეყანაში ოჯახის სარჩენად საჭირო ყოველთვიური ხარჯის ოდენობა წლიდან წლამდე მატულობს. ბოლო მონაცემებით კი, 2017 წელს ერთ სულ მოსახლეზე საშუალო თვიურმა სამომხმარებლო ფულადმა ხარჯმა 210.5 ლარი შეადგინა. 

რაც შეეხება საარსებო მინიმუმს; ესაა შემოსავლის მინიმალური დონე, რომელიც საჭიროა ადამიანის არსებობისა და აუცილებელი მოთხოვნების დაკმაყოფილების უზრუნველსაყოფად. მარტივად რომ ვთქავთ, ესაა მინიმალური თანხა არსებობისთვის. მისი გაანგარიშება ხდება „საკვებ ნივთიერებებსა და ენერგიაზე ორგანიზმის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებისა და საარსებო მინიმუმის განსაზღვრისათვის საჭირო სასურსათო კალათის შემადგენლობის ნორმებისა და ნორმატივების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 8 მაისის ბრძანების შესაბამისად.

საქსტატის მიხედვით, გასულ წელს საარსებო მინიმუმი, ანუ არსებობისთვის საჭირო ყველაზე მცირე თანხა, სულადობის მიხედვით, ასეთი იყო:

მიმდინარე წლის პირველი ხუთი თვის მონაცემები კი ასეთია:


2004 წლის მონაცემები ასეთი იყო:


მეტი ინფორმაცია საქართველოში საარსებო მინიმუმის შესახებ, შეგიძლიათ ნახოთ საქსტატის ამ ბმულზე.

წყარო: www.imedinews.ge

დატოვე კომენტარი