„სამუშაო ადგილების შექმნა არის ერთ-ერთიძირითადი მიმართულება და სწორედ ამმიმართულებით საკრედიტო-საგარანტიომექანიზმის ამოქმედება  ძალიან მნიშვნელოვანიიქნება”, – განაცხადა საქართველოს პირველმავიცე პრემიერმა, ეკონომიკისა და მდგრადიგანვითარების მინისტრმა.  დიმიტრიქუმსიშვილის ინფორმაციით, მთავრობააგრძელებს მუშაობას მცირე და საშუალობიზნესის ხელშეწყობის მიმართულებით – უკვედამტკიცებულია  მცირე და საშუალო ბიზნესისგანვითარების სტრატეგია, რომელიც მრავალმიმართულებას მოიცავს.

როგორც დიმიტრი ქუმსიშვილი აღნიშნავს, საკრედიტო-საგარანტიო რეფორმაზე მუშაობისპროცესში  უკვე გაიმართა არაერთი შეხვედრარეფორმაში ჩართულ მხარეებთან და სხვადასხვასაერთაშორისო ორგანიზაციებთან რეფორმისგასატარებლად საჭირო ტექნიკური დახმარებისმიღების მიზნით. პირველი ვიცე-პრემიერისგანცხადებით, ქართული მხარის სურვილია, რომევროკავშირი იყოს საკრედიტო-საგარანტიომექანიზმის ერთ-ერთი თანამონაწილე.

საკრედიტო-საგარანტიო რეფორმის შესახებპირველ ვიცე-პრემიერს მაისის ბოლოს აშშ-შივიზიტისას დეტალური საუბარი ჰქონდასავალუტო ფონდში. „მოგეხსენებათ, ფისკალურიჩარჩოს კუთხით, თუ ეს ეხება ბიუჯეტიდანგარკვეული მიმართულების სტიმულირებას, რათქმა უნდა, დონორ ორგანიზაციებთანააშესათანხმებელი. ჩვენ მათგან მივიღეთ თანხმობა, რომ ამ მიმართულებით ერთად ვიმუშავებთ დასაბოლოო ჯამში, ამ რეფორმის გატარება კიდევუფრო დაეხმარება ახალი სამუშაო ადგილებისშექმას, რომელიც ასე გვჭირდება”, – აღნიშნადიმიტრი ქუმსიშვილმა.

 

წყარო: news.ge

დატოვე კომენტარი