ახალშენის საკრედიტო ხელშეკრულების გაფორმებისას, ისევე როგორც ნებისმიერი იპოთეკური ხელშეკრულების დადებისას, ჩნდება შეკითხვა დაზღვევის თაობაზე. მაგრამ ახალშენის მყიდველებისთვის, განსაკუთრებით ნულოვან ციკლზე, დაზღვევა გაცილებით იაფი დაჯდება. მთავარია ყველაფერი სწორად გაკეთდეს. 
 
ჟანრის კლასიკა
ტრადიციული იპოთეკური დაზღვევა წარმოადგენს «სამი ერთში» პრინციპს:
1) კრედიტის მსესხებლის სიცოცხლის დაზღვევა სესხის სრულ თანხაზე და ამას პლუს დარიცხული პროცენტები;
2) უძრავი ქონების დაზღვევა (კონსქტრუქცია);
3) ტიტულის დაზღვევა (ქონებრივი უფლება).

ახალშენების იპოთეკური სესხის გაფორმებისას დაზღვა იყოფა ორ ფაზად: კონსტრუქციის აშენებამდე და აშენების შემდეგ. აშენებამდე იზღვევა მსესხებლის სიცოცხლე, აშენების შემდეგ ემატება უძრავი ქონების დაზღვევაც. 
ამ პირობებში სარგებელს ნახულობს საკრედიტო ორგანიზაცია. დამზღვევი და მისი მემკვიდრეები შეიძლება მოხსენიებული იყვენენ ხელშეკრულების ტექსტში როგორც ბენეფიციარები, მხოლოდ სესხის თანხის სრულად დაფარვის ვალდებულებით. 
 
მფლობელების დაზღვევა
 
როცა ფული იდება დაუსრულებელ მშენებლობაში, ჩნდება დაზღვევის კიდევ ერთი ტიპი, რომელიც არ ფიქსირდება უძრავი ქონების მეორად ბაზარზე - ეს არის ფინანსური რისკების დაზღვავა, ანუ მშენებლობაში ჩადებული ფულადი სახსრების უკან დაბრუნების შეუძლებლობის წარმოქმნის შემთხვევაში.  
თუმცა უნდა გვესმოდეს, რომ უძრავი ქონების დაზღვევასთან მას არავითარი კავშირი არ აქვს, დაზღვევის ეს ტიპი ნებაყოფლობითია და რეალურად ნაკლებად გავრცელებულია. ჩვენს ქვეყანაში ახალ მშენებლობაში ფულის ჩამდები და მოტყუებული მოქალაქეების, ასევე მშენებლობის პროცესში გაპარული შეცდომებისა და დარღვევების ფონზე ამ ტიპის დაზღვევის ტარიფი საკმაოდ მაღალი უნდა იყოს და პრაქტიკაშიც გავრცელებული, თუმცა სამწუხაროდ ასე არ არის. ერთი სიტყვით, თუ ამ საკითხით დაინტერესდებით, შეგიძლიათ ყველა საკითხი დეტალურად გაიაროთ სადაზღვევო აგენტთან, რადგან საბაზისო პაკეტში ის არ შედის. 

დატოვე კომენტარი