ბევრ მენეჯერს შეიძლება აქვს იმის განცდა, რომ მათი შეხვედრები თანამშრომლებისთვის წარმოდგენს შესაძლებლობას, რომ თავისუფლად ან უსაქმურად იყვნენ. გაინტერესებთ როგორ უნდა ჩაატაროთ შედეგიანი შეხვედრა? 
კომპანია Blue Jeans Network-ის ვიდეოკომუნიკაცია გთავაზობთ 4 წესს იმისათვის, რომ  თქვენი შეხვედრები იყოს ეფექტური და ქმედითი: 
1. შეადგინეთ განრიგი. ეს საშუალებას მოგცემთ შეხვედრა ფოკუსირებული იყოს კონკრეტულ საკითხებზე.
2. დაიწყეთ შეხვედრა ზუსტ დროს. ხუთი წუთი დასაწყისში, ხუთი წუთი ბოლოს დასაქმებულებს დამატებით დროს ართმევს. 
3. თემები დახურულია და გადაწყვეტილებები მიღებულია. ვინმე დანიშნეთ ჯგუფისთვის შეხვედრის პროტოკოლის წარსადგენად.  
4. შეხვედრების პიკი-საათების შემდეგ დაგეგმვა. 12-დან 1 საათამდე დანიშნული შეხვედრების 20% უქმდება, რადგან ადამიანები სადილობენ. სცადეთ ე.წ. „lunchtime“ შეხვედრების მოწყობა. წახემსების შესაძლებლობის გამო ნამდვილად მოვლენ შეხვედრაზე.

დატოვე კომენტარი