საპენსიო გეგმების გამოყენება ბიტკოინების საყიდლად - IRS-ის საგადასახადო რეჟიმი

ჩვეულებრივ, ბიტკოინს აღწერენ, როგორც ვირტუალურ ვალუტას. ის სასარგებლოა მოკლე ვადებში, მაგრამ არის თუ არა ის ნამდვილი ფული? უნდა თუ არა ის დაიბეგროს? არის ის კაპიტალის აქტივი? თუ საქონელია? შეიძლება მისი კოლექციონირება? კომენტატორების უმეტესობა ბიტკოინს განიხილავს, როგორც ვალუტის ვირტუალურ ტიპს ან ძირითად აქტივს. და მაინც, პოტენციალი ჯერ კიდევ არსებობს, რომ IRS-მა განაცხადოს, რომ ბიტკოინი არ აკმაყოფილებს ფულის ძირითად ფუნქციებს და ის უფრო საკოლექციო მარკაა, ვიდრე ვალუტა.

ცნობაში 2014-21 IRS-მა განაცხადა, რომ ის დაბეგრავს ციფრულ ფულს, როგორიცაა ბიტკოინი, როგორც ქონებას, და არა როგორც ვალუტას. 2014 წლის 25 მარტს IRS-მა გამოუშვა ცნობა 2014-21, რომელშიც პირველად იყო გადმოცემული IRS-ის პოზიცია ბიტკოინების დაბეგვრის შესახებ. IRS-ის თანახმად, „ვირტუალური ვალუტა განიხილება როგორც ქონება აშშ-ს ფედერალური საგადასახადო მიზნებისთვის“, - ნათქვამია ცნობაში. „ძირითადი საგადასახადო პრინციპები, რომლებიც ვრცელდება ქონების გარიგებებზე, ვრცელდება ვირტუალური ვალუტის გამოყენებაზე“. ბიტკოინების ქონების, და არა ვალუტის სახით განხილვით IRS ინვესტორებს პოტენციურ იმპულსს აძლევს, მაგრამ ის ასევე აღრიცხვის მკაცრ წესებს ადგენს და მისი გამოყენებისთვის მნიშვნელოვან გადასახადებს აწესებს. IRS-მა ცნობაში განაცხადა, რომ ის განიხილავს ინვესტორების ხელში არსებულ ბიტკოინს, როგორც საფონდო ან სხვა არამატერიალურ ქონებას. თუ ვირტუალური ვალუტა ინახება ინვესტიციებისთვის, ნებისმიერი მოგება იქნება აღრიცხული როგორც კაპიტალის ზრდა, რაც ნიშნავს, რომ ისინი დაექვემდებარება უფრო დაბალ საგადასახადო განაკვეთს. კაპიტალის გრძელვადიანი ზრდის ზედა განაკვეთი შეადგენს 20%, როდესაც ჩვეულებრივი გადასახადის ზედა განაკვეთი შეადგენს 39,6%, თუმცა დამატებითი გადასახადები კიდევ უფრო ზრდიან ორივე განაკვეთებს. მაგრამ კაპიტალდაბანდების სახით ბიტკოინისგან დანაკარგის გამოქვითვა იქნება შეზღუდული, სავალუტო დანაკარგი კი შეიძლება ადვილად გამოიქვითოს.

IRS-ის ცნობაში 2014-21 სახელმძღვანელო გამიზნულია ციფრული ვალუტების ახალი მოსავლისთვის, რომელსაც იყენებს ტრეიდერების, მომხმარებლებისა და ინვესტორების მცირე რაოდენობა. ბიტკოინი, ყველაზე ცნობილი ამ ჯგუფიდან, შეიქმნა კომპიუტერული პროცესის საშუალებით და შეიძლება დოლარზე ონლაინ-რეჟიმში გადაიცვალოს.

მიუხედავად იმისა, რომ IRS-ის ცნობა 2014-21 არ ეხებოდა იმას, უნდა განიხილებოდეს თუ არა ბიტკოინი დამტკიცებული საინვესტიციო საპენსიო მიზნებისათვის, ის ფაქტი, რომ ცნობა ბიტკოინს ქონებად მიიჩნევს აქციების მსგავსად და არა საკოლექციო ნივთად, უნდა მეტყველებდეს იმაზე, რომ ბიტკოინი წარმოადგეს დამტკიცებულ ინვესტიციას საპენსიო IRA და 401(k) გეგმებისთვის და არ დაარღვევს RC 408(m).

ბევრი საპენსიო ინვესტორისთვის, ბიტკოინში ინვესტიციები თვითმიმართული IRA LLC ან Solo 401(k) საშუალებით შეიძლება ძალიან ეფექტური აღმოჩნდეს დაბეგვრისთვის ბიტკოინების ტრანზაქციებისთვის, ვინაიდან ბიტკოინის გამოყენება საცალო გარიგებაში ჩვეულებრივად დაიბეგრება მრავალი მყიდველისთვის, რაც აიძულებთ მათ, გაიგონ, რა შემოსავალი აქვთ ვირტუალურ ვალუტაში და, საბოლოო ჯამში, გადაიხადონ გადასახადები, ხოლო მოგება, სავარაუდოდ, არ დაიბეგრება საპენსიო ფონდებით. და მაინც, ცნობაში IRS-მა განაცხადა, რომ ბიტკოინის მაინერებს - იმ ადამიანების ჩათლით, ვინც იყენებს კომპიუტერებს ბიტკოინის ოპერაციებისა და ტრანზაქციების აღრიცხვისთვის, ასევე მოუწევთ გადასახადების გადახდა ბიტკოინებით გადახდებისთვის და მაინინგი, რომელიც წარმოადგენს სავაჭრო ან კომერციულ საქმიანობას, თვითდასაქმებად ჩაითვლება და დაიბეგრება. შესაბამისად, ბიტკოინის დილერები, სხვა ქონებაში დილერების მსგავსად, დაექვემდებარებიან სხვადასხვა საგადასახადო პრინციპებს და მათი შემოსავალი დაიბეგრება როგორც ჩვეულებრივი შემოსავალი.

ცნობა 2014-21 მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ის გარკვეულწილად ნათელს ჰფენს IRS-ის საგადასახადო რეჟიმს ვირტუალური ვალუტების მიმართებაში, მაგრამ ის ასევე ახალ კითხვებს წამოსწევს, როგორიცაა ის, თუ რომელი სახელმწიფო ორგანო იქნება პასუხისმგებელი რეგულირებისთვის, ასევე თუ თვითმიმართული, IRA-ს საშუალებით შეძენისას, როგორ მოხდება ვალუტის შენახვა.

IRA Financial Group-ის თვითმიმართული საპენსიო გეგმებით საპენსიო ანგარიშის ინვესტორებს შეუძლიათ როგორც ტრადიციული, ასევე ალტერნატიული ინვესტიციების გაკეთება აქტივებში, როგორიცაა უძრავი ქონება და ბიტკოინები საგადასახადო გადავადებულ ან საგადასახადო თავისუფალ საფუძველზე.

 

დატოვე კომენტარი