Dash არის ციფრული ვალუტა, რომელიც შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილას დახარჯოთ

გამოიყენეთ Dash მყისიერი, პირადი გადახდებისთვის ინტერნეტით ან მაღაზიაში ჩვენი ღია პლატფორმის მეშვეობით, რომელსაც ათასობით მომხმარებელი ჰყავს.

Dash (ყოფილი Darkcoin და Xcoin) წარმოადგენს ღია კრიპტოვალუტას, რომელიც მიზნად ისახავს გახდეს მომხმარებლისთვის ყველაზე მოსახერხებელი და ყველაზე მასშტაბირებადი კრიპტოვალუტა მსოფლიოში. ბიტკოინის ფუნქციებთან ერთად, ამჟამად ის სთავაზობს მყისიერ ტრანზაქციებს (InstantSend), პირად ტრანზაქციებს (PrivateSend) და მუშაობს თვითმმართველობისა და თვითფინანსირების მოდელის სახით, რომელიც Dash-ის ქსელს საშუალებას აძლევს, გადაუხადოს ფიზიკურ პირებსა და ორგანიზაციებს სამუშაოს შესრულებისთვის, რომელიც ქსელს ღირებულებას მატებს. Dash-ის დეცენტრალიზებული მართვისა და ბიუჯეტის სისტემა მას დეცენტრალიზებულ ავტონომიურ ორგანიზაციად აქცევს (DAO).

პირველად Dash გამოვიდა სახელით XCoin (XCO) 2014 წლის 18 იანვარს. 28 თებერვალს მისი სახელი შეიცვალა Darkcoin-ად. 2015 წლის 25 მარტს Darkcoin-ის სახელწოდება შეიცვალა Dash-ით. Dash შემოკლებით ციფრულ ნაღდ ფულს (Digital Cash) აღნიშნავს.

გამოშვებიდან პირველი ორი დღის განმავლობაში კიდევ 1,9 მილიონი მონეტა იქნა მოპოვებული, რაც შეადგენს მონეტების მთლიანი მოცულობის, რომელიც ოდესმე იქნება გამოშვებული, დაახლოებით 10%-ს. Dash-ის დეველოპერმა, ევან დაფილდმა ეს შეცდომით ახსნა, რომელიც მოხდა Dash-ის შესაქმნელად Litecoin-ის განტოტვის დროს, რომელიც არასწორად გარდასახავდა სირთულეს, რომლის არასწორი მნიშვნელობა შემდეგ შეეცადა გამოეყენებინა სუბსიდიების გამოსათვლელად. როდესაც პრობლემა მოგვარდა, ევანმა შესთავაზა მონეტის ხელახალი გამოშვება, მაგრამ საზოგადოების უმეტესობამ ეს წინადადება უარყო. მან შესთავაზა საჰაერო ნაკადის შექმნა მონეტებისთვის პირველადი განაწილების გაფართოების მიზნით, მაგრამ საზოგადოებამ ამ წინადადებაზეც უარი თქვა. ამრიგად, პირველადი განაწილება უცვლელი დარჩა და პროექტმა მუშაობა განაგრძო. მოპოვებული მონეტების უმეტესობა მომდევნო თვეებში განაწილდა ბირჟებზე ძალიან დაბალ ფასად.

Dash Core Team, რომელიც პასუხისმგებელი იყო ვალუტის განვითარებისთვის, მას შემდეგ გაიზარდა 30 საშტატო და 20 ნახევარ განაკვეთზე მომუშავე თანამშრომლამდე, ამათ კი ათობით უანაზღაურო მოხალისე ემატებოდათ. Core Team-ის ყველა თანამშრომელიც ანაზღაურებას Dash-ის საბიუჯეტო სისტემიდან იღებდა და არ იყო დამოკიდებული შემოწირულობასა ან სპონსორებზე, რასაც შეეძლო ინტერესთა კონფლიქტი გამოეწვია.

CoinMarketCap-ის თანახმად, 2017 წლის ივნისში Dash-ის გაყიდვების ყოველდღიურმა მოცულობამ შეადგინა დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი, ხოლო Dash-ის საბაზრო კაპიტალიზაციამ მიაღწია 4,8 მილიარდ დოლარს. Dash იქცა ყველაზე აქტიურ ალტკოინ-საზოგადოებად BitcoinTalk-ზე, რომელიც მოიცავდა 6400 გვერდზე მეტს, 133 ათას პასუხს, 7,9 მილიონ მკითხველს.

Dash - პირველი დეცენტრალიზებული ავტონომიური ორგანიზაციაა, რომელიც ეფუძნება მართვისა და ფინანსირების დეცენტრალიზებულ სისტემას Sybil. ბლოკჩეინის დეცენტრალიზებული მართვა (DGBB), რომელსაც ხშირად სახაზინო სისტემას უწოდებენ, წარმოადგენს Dash ეკოსისტემის ქსელური ცვლილებებისა და განვითარების ფინანსირების კონსენსუსის მიღწევის საშუალებას. ბლოკისთვის ჯილდოს 10% ამ ხაზინაში ხვდება, რომ მოხმარდეს Dash-ისთვის სასარგებლო პროექტებს. სახაზინო სისტემიდან ფინანსირება გამოიყენება დამატებითი თანამშრომლების, კონფერენციებში მონაწილეობისა და მსხვილ ბირჟებსა და API პროვაიდერებთან ინტეგრაციის ფინანსირებისთვის.

მასტერნოდის ყოველი ოპერატორი იღებს თითო ხმის უფლებას. წინადადება ფინანსირებას იღებს შემდეგი ფორმულის გამოყენებით: (დადებითი ხმები - უარყოფითი ხმები) > (მასტერნოდების მთლიანი რაოდენობა * 0,1). თუ არის მეტი წინადადება, რომელიც პასუხობს ამ კრიტერიუმებს, ვიდრე თვის ბიუჯეტს შეუძლია დააფინანსოს, მაშინ თანხას იღებს ყველაზე მეტი ხმის მქონე წინადადება. საზოგადოების ურთიერთობა წინადადებებს შემომტანებთან ხორციელდება dash.org ფორუმის ან საზოგადოების კუთვნილი ვებსაიტების, როგორიცაა DashCentral, საშუალებით. ეს ვებსაიტები წინადადებების შემომტანებს საშუალებას აძლევს, წარმოადგინონ რამდენიმე ნიმუში, შემდეგ კი მოახდინონ მათი ლობირება საზოგადოების მხარდაჭერის მოსაპოვებლად, ვიდრე გამოიტანენ თავის პროექტს ქსელში კენჭისყრაზე. თუ შემომტანს ექნება საკმარისი მხარდაჭერა, ქსელი ავტომატურად გადაურიცხავს მას მოთხოვნილ სახსრებს შემდეგ სუპერ-ბლოკში, რომელიც ყოველთვიურად ხდება.

ფინანსირების სისტემაში შეინიშნება შემოსავლების ზრდა. 2015 წლის სექტემბერში სახაზინო სისტემა უზრუნველყოფდა ფინანსირებას თვეში 14 000 აშშ დოლარის ოდენობით. Dash-ის ღირებულების მომატების გამო, 2017 წლის მაისის მდგომარეობით სახაზინო სისტემა შეადგენს 650 000 აშშ დოლარს თვეში. სახაზინო სისტემამ შექმნა უკუკავშირის დადებითი ციკლი, რომლის შედეგად დამატებითი შემუშავება ზრდის Dash-ის ღირებულებას, რაც ზრდის ფინანსირების მოცულობას, რომელსაც უზრუნველყოფს საბიუჯეტო სისტემა.

 გაიგეთ თუ რა რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია ბითქოინის ფასმა

დატოვე კომენტარი