საქართველოში ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ შემდეგზე

·         კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის მხარდაჭერა ინოვაციების ხარჯზე, დამატებითი ღირებულების მომატება და კონვერგენცია ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) სტანდარტებსა და ვალდებულებებთან ერთად. ჩვენ გავაგრძელებთ კარგად განვითარებული ადგილობრივი საბანკო სექტორის მხარდაჭერას, ყურადღების გამახვილებით სოფლის მეურნეობის, ტურისტულ და ინოვაციების სფეროებზე, სადაც ვგეგმავთ მხარდაჭერის გაშლას რეგიონებზე, ასაკსა და სქესზე ორიენტირებული კადრების მომზადების სფეროში.

·         ფინანსური შუამავლობის გაღრმავება და ადგილობრივი ვალუტისა და კაპიტალის ბაზრების განვითარება, რათა კერძო სექტორისთვის ფინანსები ხელმისაწვდომი გახდეს.

·         რეგიონალური კავშირის მეშვეობით ბაზრების გაფართოება, ქვეყნის ინფრასტრუქტურის შემდგომი მოდერნიზების გზით საქართველოს პოტენციალის, როგორც რეგიონული კავშირის, გაფართოება. EBRD შეისწავლის დაფინანსებულ ინვესტიციებს, რომლებიც საქართველოს საშუალებას მისცემენ, ისარგებლოს თავისის გეოგრაფიული მდებარეობით სამხრეთ კავკასიას, ცენტრალურ აზიასა და ევროპას შორის.

·         განახლებადი ენერგიის წყაროები, რესურსების გამოყენების ეფექტურობა და კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაცია ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობისა და მდგრადობის გასაუმჯობესებლად. ჩვენ გავაგრძელებთ განახლებადი ენერგეტიკული მრეწველობის მხარდაჭერას. ჭარბი ენერგომოხმარების გადაჭრის მიზნით შეიქმნება სპეციალური ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმა.

2015 წელს საქართველომ გაზარდა თავისი წვლილი აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოსდაცვითი პარტნიორობის ფონდში. საქართველო არის ფონდის დონორი და ბენეფიციარი.

EBRD-ის ახალი პროგნოზით, საქართველოს რეალური მშპ-ს ზრდა 2018 წლისთვის 4,5%-ს შეადგენს.

საქართველოს ეკონომიკა ძლიერდება მაღალი საექსპორტო მაჩვენებლებისა და მზარდი ტურიზმის ფონზე. 2017 წლის პირველ ნახევარში მშპ-ს ზრდა მოიმატა დაახლოებით 4,5%-მდე 2015-16 წლებში ორწლიანი 3%-მდე ზრდის შემდეგ. 2017 წლის ოქტომბრამდე ლარის ღირებულება შეადგენდა დაახლოებით 6,7%-ს აშშ-ს დოლართან მიმართებაში, რასაც ხელს უწყობდნენ უცხოური ვალუტის ნაკადები გაზრდილი ექსპორტიდან, შემოსავლები ტურიზმიდან, ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის გამკაცრება, რაც გაიზარდა დაახლოებით 19,7%-ით 2017 წლის პირველი ცხრა თვის განმავლობაში. სექტემბერში ინფლაციამ მიაღწია 6,2%-ს წლიური გადათვლით, 2016 წლის საშუალო 2,1%-ის შემდეგ. 2017 წლის საბიუჯეტო დეფიციტი შეადგენს მშპ-ს  დაახლოებით 4,1%-ს, რაც ასახავს შედარებით მაღალი ინფრასტრუქტურული ხარჯების დაფინანსებას, ძირითადად, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან სესხების ხელსაყრელი პირობებით აღების ხარჯზე. მოსალოდნელია, რომ მოხმარების აღდგენა, ინფრასტრუქტურაში ინვესტირება და ტურისტული ინდუსტრიის მუშაობა ზრდას ხელს შეუწყობს. თუმცა, მოსალოდნელზე სუსტმა რეგიონალურმა აღდგენამ და გეოპოლიტიკურმა დაძაბულობამ, შესაძლოა, გავლენა მოახდინოს ზრდის შემცირებაზე. 2017 და 2018 წლებში საქართველოს ეკონომიკა 4%-ით გაიზრდება.

 

დატოვე კომენტარი