ახალშენის საკრედიტო ხელშეკრულების გაფორმებისას, ისევე როგორც ნებისმიერი იპოთეკური ხელშეკრულების დადებისას, ჩნდება შეკითხვა დაზღვევის თაობაზე. მაგრამ ახალშენის მყიდველებისთვის, განსაკუთრებით ნულოვან ციკლზე, დაზღვევა გაცილებით იაფი დაჯდება. მთავარია ყველაფერი სწორად გაკეთდეს.  ჟანრის კლასიკატრადიციული იპოთეკური დაზღვევა წარმოადგენს «სამი ერთში» პრინციპს:1) კრედიტის მსესხებლის სიცოცხლის დაზ...

მეტი

მევალე თანხას არ აბრუნებს – გეცნობათ სიტუაცია? თუ კი, მაშინ მთავარი ფირქრი, რაც თავში დაგიტრიალდათ იქნება ის, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ ასეთ შემთხვევაში, რომ ვალი დაიბრუნოთ. თუმცა, მოდი გავერკვეთ მიზეზებში, რომელთა გამოც ადამიანი არ გიბრუნებთ ვალს. შეიძლება გამოვყოთ 3 ძირითადი მიზეზი: 1) ყველაზე გავრცელებული მიზეზი არის ჩვეულებრივი გულმავიწყობა. ადამიანის ნატურა ასეთია, რაც მუდმივად მეხსიერებაში ...

მეტი

ყველაზე ძვირფასი, რაც ადამიანს გააჩნია, ეს არის მისი ოჯახი, ამიტომ მნიშვნელოვანია დაზღვევით ახლობელი ადამიანების დაცვა მოულოდნელი პრობლემებისგან - ეს ფინანსური პროტექციის საუკეთესო საშუალებაა. რისკების უმეტესობა, როგორც წესი, დგება ადამიანის გარკვეული ასაკის დადგომისას. მაგალითად, ოჯახში დაიბადა ბავშვი და ყველამ ვიცით, რომ საჭიროა მისი დაცვა დაავადებებისგან, რომლებიც მას ხშირად ხვდება. ა...

მეტი

ეს სტატია ეხება ინვესტირების თემას, კერძოდ დაზღვევაში ინვესტირებას. დაახლოებით ორმოცი წლის წინ, კერძო მფლობელების მიერ ფინანსების მოზიდვის მიზნით, შემუშავებულ იქნა პროდუქტი «unit-link» — სიცოცხლის დაზღვევაში ინვესტიცია. აღნიშნულ პროდუქტს პრაქტიკულად არ აქვს ნაკლი, ხოლო დადებითი მხარეები დამოკიდებულია მასში ინვესტირებულ თანხაზე. სიცოცხლის დაზღვევაში ინვესტიციის შესაძლებლობები:1) იბეგრება ...

მეტი

ტვირთების გადაზიდვა ყოველთვის რისკებთან არის დაკავშირებული, შეიძლება დაზიანდეს, მოიპარონ ან განადგურდეს. ტვირთის გადამზიდავი კომპანიები იღებენ პასუხისმგებლობას დანიშნულების ადგილამდე მიიტანონ ის უვნებლად და დაცულად. თუმცა გადაზიდვების დროს ტვირთი ზოგჯერ ზიანდება, ხდება გაუთვალისწინებელი შემთხვევები, სტიქიური უბედურება და ა.შ. ტვირთების გადაზიდვისას დანიშნულების ადგილამდე მათი დაცულად და უსაფრთხოდ ...

მეტი