წყლის ფასები
ამ განყოფილებაში არის საქართველოს წყლის ფასები.
მრიცხველით
(ლარი/მ3)
მრიცხველის გარეშე
(ლარი/სულზე/თვეში)
კომერციული
(ლარი/მ3)
შპს "საჩხერის წყალკანალი" 0.422თ. 2.217თ. 4.091თ.
შპს "მარნეულის სოფწყალი" 0.393თ. 1.65თ. 3.129თ.
შპს "სოგური" 0.084თ. 0.999თ. 4.903თ.
შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" 0.329თ. 3.892თ. 4.4თ.
შპს "რუსთავის წყალი" 0.405თ. 2.281თ. 3.644თ.
შპს "მცხეთის წყალი" 0.329თ. 3.888თ. 3.548თ.
შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომრაგების კომპანია" 0.499თ. 2.395თ. 4.307თ.
    დატოვეთ კომენტარი:

ესკო-ს მიერ საშუალო შეწონილი ფასი, 2014-2018 წწ