წყლის ფასები
ამ განყოფილებაში არის საქართველოს წყლის ფასები.
მრიცხველით
(ლარი/მ3)
მრიცხველის გარეშე
(ლარი/სულზე/თვეში)
კომერციული
(ლარი/მ3)
შპს "საჩხერის წყალკანალი" 0.422თ. 2.217თ. 4.091თ.
შპს "რუსთავის წყალი" 0.405თ. 2.281თ. 3.644თ.
შპს "მცხეთის წყალი" 0.329თ. 3.888თ. 3.548თ.
შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" 0.329თ. 3.892თ. 4.4თ.
შპს "სოგური" 0.084თ. 0.999თ. 4.903თ.
შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომრაგების კომპანია" 0.499თ. 2.395თ. 4.307თ.
შპს "მარნეულის სოფწყალი" 0.393თ. 1.65თ. 3.129თ.
    დატოვეთ კომენტარი:

ესკო-ს მიერ საშუალო შეწონილი ფასი, 2014-2018 წწ