წყლის ფასები
ამ განყოფილებაში არის საქართველოს წყლის ფასები.
მრიცხველით
(ლარი/მ3)
მრიცხველის გარეშე
(ლარი/სულზე/თვეში)
კომერციული
(ლარი/მ3)
შპს "საჩხერის წყალკანალი" 0.422თ. 2.217თ. 4.091თ.
შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" 0.329თ. 3.892თ. 4.4თ.
შპს "რუსთავის წყალი" 0.405თ. 2.281თ. 3.644თ.
შპს "მცხეთის წყალი" 0.329თ. 3.888თ. 3.548თ.
შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომრაგების კომპანია" 0.499თ. 2.395თ. 4.307თ.
შპს "მარნეულის სოფწყალი" 0.393თ. 1.65თ. 3.129თ.
შპს "სოგური" 0.084თ. 0.999თ. 4.903თ.
    დატოვეთ კომენტარი:

ესკო-ს მიერ საშუალო შეწონილი ფასი, 2014-2018 წწ

პერიოდი

2016

2017

2018

2019

2020

იანვარი 13.4270458 13.6486315 12.8029770 13.5254479 14.5868671
თებერვალი 13.6103928 13.5322024 13.1021010 13.6543756 13.8837893
მარტი 8.2133089 12.6371223 12.2154634 13.4438273 18.4660737
აპრილი 10.5698605 11.3560223 12.1184845 12.9927551 16.0888149
მაისი 10.2519912  9.4280967 13.2595499   7.3628251 13.2076731
ივნისი 10.6248766 12.1870003 12.6449173   7.2278252 13.1741005
ივლისი 9.3008829 11.9140872   8.8884730 13.6034633  15.0346724 
აგვისტო 10.0003359 11.1646907 11.9046817 14.2842237 15.4649966
სექტემბერი 10.1199242  11.7757291 11.6111821 14.8374457  16.6390665 
ოქტომბერი 11.0193625 13.7681373 14.0393031 14.6874306  17.3291790 
ნოემბერი 10.6789665 14.1366798 13.8013228  15.4506703  16.6347986
დეკემბერი  11.2303984 12.6636783 14.0379822 14.7297273  15.7376184