სტუდენტური სესხები
ამ კატეგორიაში შეგიძლიათ შეადაროთ მოსწავლის სესხის, საბაკალავრო, მაგისტრატურისა და საზღვარგარეთ სწავლის დაფინანსების პირობები. აირჩიოთ საუკეთესო და დააფინანსოთ თქვენი ან თქვენი შვილების სწავლა-განათლება.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
20%
26.74%
300-5000 }
3-12 თვე
}
200 }
14%-დან
19,39%-დან
5,000 }-მდე
12 თვემდე
}
20,000 }-მდე
60 თვემდე
}
40,000 }-მდე
100 თვემდე
}
14,9%-დან
21,14%-დან
500-50,000 }-მდე
12 თვემდე
}