სტუდენტური სესხები
ამ კატეგორიაში შეგიძლიათ შეადაროთ მოსწავლის სესხის, საბაკალავრო, მაგისტრატურისა და საზღვარგარეთ სწავლის დაფინანსების პირობები. აირჩიოთ საუკეთესო და დააფინანსოთ თქვენი ან თქვენი შვილების სწავლა-განათლება.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
18%-დან
19,84% –დან
10,000 }-მდე
3თვე-2 წელი
}
400 }-დან
18%-დან
19,84% –დან
სწავლის ღირებ.
6 თვემდე
}
400 }-დან
20%
26.74%
300-5000 }
3-12 თვე
}
200 }-დან