სამომხმარებლო სესხები
ამ გვერდზე შეძლებთ შეადაროთ სამომხმარებლო სესხების პირობები და გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ სესხზე.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
6.90%-დან
17.60%-დან
1000 }-დან
3-120 თვე
}/$/EUR
300 }-დან
11.8%-დან
21.1%–დან
400 - 140 000 }
6-120 თვე
}/$
200 }-დან
100000 }-მდე
120 თვემდე
}
16% - დან
21.6% - დან
100 000 }-მდე
42 თვემდე
}
13%-დან
16.93%-დან
1.500 - 150.000 ლარი
60 თვემდე
}
350 }