სამომხმარებლო სესხები
ამ გვერდზე შეძლებთ შეადაროთ სამომხმარებლო სესხების პირობები და გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ სესხზე.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
16% - დან
21.6% - დან
10 000 }-მდე
36 თვემდე
}
7% -დან
7.63% -დან
1000-100 000 }-მდე
10 წლამდე
}
9%-დან
15%–დან
400 - 140 000 }
6-120 თვე
}
200 }-დან
30 000 }-მდე
60 თვე
}
16% - დან
21.6% - დან
100 000 }-მდე
42 თვემდე
}