სამოგზაურო სესხები
თუ მოგზაურობას აპირებთ მაშინ ეს გვერდი თქვენთვის არის. ბუნებრივია მოგზაურობა მაშინ არის კარგი როდესაც ფული საკმარისი გაქვს. აიღეთ სამოგზაურო სესხი და ისე დატკბით მოგზაურობით. აუცილებლად, ნახეთ და შეადარეთ პირობები.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
500-5,000 }-მდე
3-6 თვე
}
3-12 თვე
}
500-5,000 }-მდე
4-8 თვე
}
500-5,000 }-მდე
6 თვე
}