სადაზღვევო კომპანია „უნისონი“ 2011 წლის დასაწყისში დაფუძნდა და დროის ამ მცირე მონაკვეთში შეძლო გამხდარიყო ქართული სადაზღვევო ბაზრის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მოთამაშე.
3
%
/თვეში
ავტო დაზღვევა
დეტალურად
შეკვეთა
1
}
/დღეში
სამოგზაურო დაზღვევა - სტანდარტული პაკეტი
დეტალურად
შეკვეთა
1.2
}
/დღეში
სამოგზაურო დაზღვევა - ბენეფიტიანი პაკეტი
დეტალურად
შეკვეთა
1.5
}
/თვეში
ქონების დაზღვევა
დეტალურად
შეკვეთა
14
}
/თვეში
UniCare ++
დეტალურად
შეკვეთა
18
}
/თვეში
UniMedi +
დეტალურად
შეკვეთა
20
}
/თვეში
UniCare +++
დეტალურად
შეკვეთა
24
}
/თვეში
UniVersal +
დეტალურად
შეკვეთა
31
}
/თვეში
UniMedi ++
დეტალურად
შეკვეთა
40
}
/თვეში
UniVersal ++
დეტალურად
შეკვეთა
44
}
/თვეში
UniMedi +++
დეტალურად
შეკვეთა
54
}
/თვეში
UniVersal +++
დეტალურად
შეკვეთა
9
}
/თვეში
UniCare +
დეტალურად
შეკვეთა
დატოვეთ კომენტარი