ოქროს ფასები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ იხილოდ, ოქროს ფასები: ბირჟაზე, ბანკებსა და ლომბარდებში.
375 სინჯი
500 სინჯი
583 სინჯი
750 სინჯი
900 სინჯი
958 სინჯი
999 სინჯი
8 $
15 $
18 $
24 $
29 $
30 $
--- $
25 }
49 }
60 }
72 }
88 }
93 }
--- }
14 $
19 $
22 $
28 $
35 $
36 $
34.86 $
10 $
18 $
21 $
28 $
34 $
37 $
--- $
25 }
46 }
56 }
68 }
82 }
87 }
--- }