ოქროს ფასები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ იხილოდ, ოქროს ფასები: ბირჟაზე, ბანკებსა და ლომბარდებში.
375 სინჯი
500 სინჯი
583 სინჯი
750 სინჯი
900 სინჯი
958 სინჯი
999 სინჯი
7 $
10 $
17 $
21 $
27 $
32 $
0 $
25 }
46 }
56 }
68 }
82 }
87 }
--- }
35 }
45 }
56 }
72 }
84 }
92 }
96 }
11.49 $
17.02 $
19.84 $
25.53 $
30.63 $
32.60 $
34 $
10 $
18 $
21 $
28 $
34 $
37 $
--- $