ოქროს ფასები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ იხილოდ, ოქროს ფასები: ბირჟაზე, ბანკებსა და ლომბარდებში.
375 სინჯი
500 სინჯი
583 სინჯი
750 სინჯი
900 სინჯი
958 სინჯი
999 სინჯი
12 }
18 }
21 }
27 }
33 }
35 }
--- }
13 $
18 $
21 $
27 $
33 $
35 $
34.86 $
8 $
15 $
18 $
24 $
29 $
30 $
--- $
7 $
10 $
17 $
21 $
27 $
32 $
0 $
35 }
45 }
56 }
72 }
84 }
92 }
96 }