ოპტიკური ინტერნეტი
ამ კატეგორიაში ნახავთ ოპტიკური ინტერნეტის პაკეტების შედარებას, აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სიჩქარის ინტერნეტი ხელსაყრელ ფასად.
ფასი
ფასი (თვიურად)
ინსტალაცია
ინჟინერის გამოძახება
Wi-Fi ინსტალაცია
Access Point ინსტალაცია
+ Wi-Fi
მომსახურება
სიჩქარე
ვებ სივრცე
საფოსტო ყუთი
კომპიუტერის რაოდენობა
22 ლარი
-
-
-
-
32 }
20 მბ
-
-
-
26 ლარი
49 }
-
უფასო
50 }
-
10 მბ/წმ
-
-
შეუზღუდავი
99 ლარი
-
-
-
-
109 }
100 მბ
-
-
-