ოვერდრაფტი
ოვერდრაფტი მარტივი და მოკლევადიანი სესხია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ისარგებლოთ დამატებითი თანხებით, იმ დროს, როდესაც ბარათზე საკმარისი თანხა აღარ გაქვთ.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
მიმდინარეობს პროდუქტების განახლება !