იპოთეკური სესხები
ამ გვერდზე ადვილად შეძლებთ შეადაროთ იპოთეკური სესხების პირობები, შეძლებთ გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ პირობებზე და დაელოდოთ პასუხს.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
რეფ.გან +3.1%-დან
რეფ.გან +3.8%-დან
1,000 }-დან
6-180 თვე
}, $, €
300 }-დან
7% -დან
7.53% -დან
10 000 }დან
10 წელი
}, $
7%-დან
8.44%-დან
2,000-500,000 $-მდე
180 თვემდე
$
10.5%-დან
11.33%-დან
600,000 }-მდე
15 წლამდე
}, $, €
600 }-დან
6.9%-დან
3 000 $-დან
15 წლამდე
}, $
750 }-მდე