იპოთეკური სესხები
ამ გვერდზე ადვილად შეძლებთ შეადაროთ იპოთეკური სესხების პირობები, შეძლებთ გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ პირობებზე და დაელოდოთ პასუხს.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
6%
6,5%
42,000 $-დან
12 წლამდე
$, €
10.5%-დან
11.33%-დან
600,000 }-მდე
15 წლამდე
}, $, €
600 }-დან
13% - დან
13.82%-დან
30,000 }-დან
}, $, €
რეფ.გან +3.1%-დან
რეფ.გან +3.8%-დან
1,000 }-დან
6-180 თვე
}, $, €
300 }-დან
10.5%-დან
12.31%-დან
10,000 }-დან
15 წელი
}, $, €
1000 }-დან