იპოთეკური სესხები
ამ გვერდზე ადვილად შეძლებთ შეადაროთ იპოთეკური სესხების პირობები, შეძლებთ გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ პირობებზე და დაელოდოთ პასუხს.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
7%-დან
8.44%-დან
2,000-500,000 $-მდე
180 თვემდე
$
10.5%-დან
12.29%-დან
400,000 }-მდე
180 თვე
}
13%-დან
15.2%
1,000 }-დან
180 თვე
}, $, €
300 }-დან
თვეში 1.75%-დან
5,000 - 50 000 ლარი
120 თვემდე
}
10.75%
12.6%
300,000 }
15 წელი
}
800 }-დან