განვადება
გსურთ შეიძინოთ თქვენთვის სასურველი ნივთი? ამისთვის შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ჩვენს გვერდზე განვადების კატეგორია, სადაც შეძლებთ შეადაროთ სხვადასხვა ბანკის სწრაფი განვადების პირობები და აირჩიოთ საუკეთესო.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
0%-დან
1.62%-დან
200-5,000 }
24 თვემდე
}
10%-დან
5,000 }-მდე
12 თვე
}
0%-დან
0%-დან
100-5000 }
3-24 თვე
0%
}