ბიზნეს სესხები
ბანკების სია სადაც გაიცემა სესხი თქვენი ბიზნესისთვის. ნახეთ საუკეთესო პირობები და მოითხოვეთ პირდაპირ საიტიდან
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
16%-დან
ინდივიდუალური
42-60 თვე
},$,€
ინდივიდუალური
ინდივიდუალური
200-800,000 $-მდე
10 წლამდე
$
14-16%
16,5%-დან
50,000-500,000 $
10 წელი
},$,€
30,000 $-მდე
1-60 თვე
},$,€
40,000 }-მდე
}