ბიზნეს სესხები
ბანკების სია სადაც გაიცემა სესხი თქვენი ბიზნესისთვის. ნახეთ საუკეთესო პირობები და მოითხოვეთ პირდაპირ საიტიდან
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
15,001-150,000 $
60 თვემდე
$
100-2500 }-მდე
24 თვემდე
}
150-6,000 $
24 თვემდე
$
60,000 }-მდე
60 თვემდე
}
1000-500,000 $
120 თვემდე
},$,€