ბიზნეს სესხები
ბანკების სია სადაც გაიცემა სესხი თქვენი ბიზნესისთვის. ნახეთ საუკეთესო პირობები და მოითხოვეთ პირდაპირ საიტიდან
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
200-3000 }-მდე
24 თვემდე
}
16%-დან
ინდივიდუალური
42-60 თვე
},$,€
150-6,000 $
24 თვემდე
$
3001-60 000 }-მდე
60 თვემდე
}, $
15,001-150,000 $
60 თვემდე
$