ბიზნეს სესხები
ბანკების სია სადაც გაიცემა სესხი თქვენი ბიზნესისთვის. ნახეთ საუკეთესო პირობები და მოითხოვეთ პირდაპირ საიტიდან
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
1,500-15,000 $
36 თვემდე
$
16%-დან
60 თვემდე
}
150-6,000 $
24 თვემდე
$
ინდივიდუალური
7%-დან
200-5 000 000 }-მდე
}
100,000 }-მდე
7 წლამდე
}