ანაბრები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ შეადაროთ სხვადასხვა ბანკის ანაბრების პირობები. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ანაბარი და დაიწყეთ დაგროვება.
ანაბარი
ანაბრის დასახელება
სარგებელი %
ეფექტური %
მინიმალური შესატანი
ანაბრის ვადა
ვალუტა
სადეპოზიტო
11.50%-მდე
10.79%-მდე
1000 ერთეული
3-24 თვე
},$,€
უნივერსალური
5%
4.79%
5 ერთეული
},$,€
პატრიოტი
8%
8.62%
}
სასარგებლო
6%
6.17%
},$,€
როიალ
4%
3.48%
50 ერთეული
},$,€