ანაბრები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ შეადაროთ სხვადასხვა ბანკის ანაბრების პირობები. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ანაბარი და დაიწყეთ დაგროვება.
ანაბარი
ანაბრის დასახელება
სარგებელი %
ეფექტური %
მინიმალური შესატანი
ანაბრის ვადა
ვალუტა
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
13.25%-მდე
1000 ერთეული
3-60 თვე
},$,€
როიალ
4%
3.48%
50 ერთეული
},$,€
უნივერსალური
5%
4.79%
5 ერთეული
},$,€
ჩემი სეიფი
5.50%-მდე
4.54%
},$
ჩემი მიზანი
9.70%-მდე
9.30%-დან
3-24 თვე
},$,€,ფუნტი