ანაბრები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ შეადაროთ სხვადასხვა ბანკის ანაბრების პირობები. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ანაბარი და დაიწყეთ დაგროვება.
ანაბარი
ანაბრის დასახელება
სარგებელი %
ეფექტური %
მინიმალური შესატანი
ანაბრის ვადა
ვალუტა
ყულაბა
10.25%-მდე
10 ერთეული
3 თვიდან
},$,€
სადეპოზიტო
11.50%-მდე
10.74%-მდე
1000 ერთეული
3-24 თვე
},$,€
შევსებადი
8%
5 ერთეული
2-24 თვე
},$
სოციალური
13%-მდე
5 ერთეული
3-12 თვე
}
როიალ
4%
3.86%
50 ერთეული
},$,€