ანაბრები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ შეადაროთ სხვადასხვა ბანკის ანაბრების პირობები. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ანაბარი და დაიწყეთ დაგროვება.
ანაბარი
ანაბრის დასახელება
სარგებელი %
ეფექტური %
მინიმალური შესატანი
ანაბრის ვადა
ვალუტა
სადეპოზიტო
11.50%-მდე
10.79%-მდე
1000 ერთეული
3-24 თვე
},$,€
პატრიოტი
8%
8.62%
}
ყულაბა
7.75%
8.1%
10 ერთეული
3 თვიდან
},$,€
სასარგებლო
6%
6.17%
},$,€
სოციალური
12%-მდე
12.68%-მდე
5 ერთეული
3-12 თვე
}