ანაბრები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ შეადაროთ სხვადასხვა ბანკის ანაბრების პირობები. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ანაბარი და დაიწყეთ დაგროვება.
ანაბარი
ანაბრის დასახელება
სარგებელი %
ეფექტური %
მინიმალური შესატანი
ანაბრის ვადა
ვალუტა
მოთხოვნამდე
4%
4.07%
10 ერთეული
36 თვე
},$
მოთხოვნამდე
5%
500 ერთეული
},$,€
მოთხოვნამდე
3%
100 ერთეული
},$,€
მოთხოვნამდე
3.25%
},$,€
მოთხოვნამდე
7%
6.36%
500 ერთეული
},$,გირ.სტერ