ანაბრები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ შეადაროთ სხვადასხვა ბანკის ანაბრების პირობები. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ანაბარი და დაიწყეთ დაგროვება.
ანაბარი
ანაბრის დასახელება
სარგებელი %
ეფექტური %
მინიმალური შესატანი
ანაბრის ვადა
ვალუტა
ვადიანი
7.5%-მდე
7.76%-მდ
13 000 ერთეული
12-36 თვე
},$,€
ვადიანი
5%-მდე
4.9-მდე
100 ერთეული
3-24 თვე
},$,€
ვადიანი+
9.70%
8.75%-დან
500 ერთეული
3-24 თვე
},$,€,ფუნტი
ვადიანი
8.25%
9.92%
100 ერთეული
3-24 თვე
},$
ვადიანი
10%
10%
100 ერთეული
2-60 თვე
},$,€