ავტოსესხები
გონივრულად შეარჩიეთ ავტო სესხი. გადახედეთ ბანკების პირობებს და ისე გააკეთეთ განაცხადი.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
1000 - 30000 }
72 თვემდე
}
550-50000 }
3-36 თვე
}
1,75%-5% თვეში
1000-25000 }
3-60 თვე
}
3%-დან თვეში
1150-50 000 }
12-36 თვე
}
27%-დან
35,44%-დან
1,000 ლარიდან
1-30 თვემდე
}