ავტოსესხები
გონივრულად შეარჩიეთ ავტო სესხი. გადახედეთ ბანკების პირობებს და ისე გააკეთეთ განაცხადი.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
71%, თვეში 2% დან
99,30%
1550 - 10000 }
1 - 60 თვე
}
1000 - 30000 }
72 თვემდე
}
550-50000 }
3-36 თვე
}
1,75%-5% თვეში
1000-25000 }
3-60 თვე
}
500-30 000 }
3-72 თვე
}