ავტოსესხები
გონივრულად შეარჩიეთ ავტო სესხი. გადახედეთ ბანკების პირობებს და ისე გააკეთეთ განაცხადი.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
71%, თვეში 2% დან
99,3 %
1550 - 10000 }
1 - 60 თვე
}
85,00%
1000 - 30000 }
72 თვემდე
}
1700-100 000 }
18-36 თვე
}
1,75%-5% თვეში
21-48%
1000-25000 }
3-60 თვე
}
30%-დან
1000 }-დან
12-24 თვე
}