ავტოსესხები
გონივრულად შეარჩიეთ ავტო სესხი. გადახედეთ ბანკების პირობებს და ისე გააკეთეთ განაცხადი.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
12%-დან
20.98%-დან
5000 - 200 000 }
6-60 თვემდე
}
3,42%-დან
49.65%-დან
1000 - 50 000 }-მდე
1-60 თვე
}
14.3%-დან
27%-დან
500-60 000 }-მდე
6-120 თვემდე
}, $, €
3 00025 000}-მდე
12-36 თვემდე
}
9%-დან
12,74%-დან
2 000-150 000 $
3-72 თვე
},$,€