ავტოსესხები
გონივრულად შეარჩიეთ ავტო სესხი. გადახედეთ ბანკების პირობებს და ისე გააკეთეთ განაცხადი.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
12%-დან
23.89%-დან
5000 - 60 000 }
6-60 თვემდე
}
12%-დან
20.98%-დან
5000 - 200 000 }
6-60 თვემდე
}
14.3%-დან
27%-დან
500-60 000 }-მდე
6-120 თვემდე
}, $, €
14%-დან
22.61%-დან
75,000}-მდე
36 თვემდე
}, $, EUR
1000}-დან
3,42%-დან
49.65%-დან
1000 - 50 000 }-მდე
1-60 თვე
}