ავტოსესხები
გონივრულად შეარჩიეთ ავტო სესხი. გადახედეთ ბანკების პირობებს და ისე გააკეთეთ განაცხადი.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
9%-დან
12,74%-დან
2 000-100 000 $
3-72 თვე
},$,€
300 }-დან
13.5%-დან
15.78% -დან
1 000-40 000 $
1 თვე- 5 წელი
},$,€
600 }-დან
9.5%-დან
10.98%-დან
2000-150,000 $-მდე
6-120 თვემდე
}, $, €
12%-დან
23.89%-დან
5000 - 60 000 }
6-60 თვემდე
}
12%-დან
20.98%-დან
5000 - 120 000 }
6-60 თვემდე
}