4G ინტერნეტი
გსურთ 4G ინტერნეტის მეგაბაიტების შეძენა? შეადარე ამ განყოფილებაში მეგაბაიტები ფასების მიხედვით და აირჩიე საუკეთესო.
მოცულობა
500 მბ
600 მბ
1 გბ
1.2 გბ
2 გბ
4 გბ
6 გბ
7 გბ
10 გბ
15 გბ
30 გბ
50 გბ
ულიმიტო
3 }
5 }
7 }
10 }
15 }
30 }
3 }
5 }
7 }
10 }
15 }
30 }
150 }
3 }
4 }
9 }
15 }
20 }
25 }
45 }
დატოვეთ კომენტარი