ონლაინ ბიზნეს სესხი
ონლაინ ბიზნეს სესხი ს შესახებ ყველა ბანკის პირობებს ნახავთ ჩვენთან, ამ გვერდზე. სესხის პირობები სპეციალურად დავალაგეთ ისე რომ თქვენთვის მარტივად აღსაქმელი იყოს.
ბანკები
მიკროსაფინანსოები
ბოლო განახლება: 2018-02-21
შედარებისთვის აირჩიეთ
ბანკის პროდუქტი
ინფორმაცია
დღიური პროცენტი
სესხის მოცულობა
ვადა
განმეორებითი ს.
უზრუნველყოფა
წინსწრების საკომისიო
უპირატესობა
დამეტებითი ინფორმაცია
სესხის აღება
0,15%-0,18%მდე
500-5000 }
4 თვე
10,000 }
პირადი ვიზიტის გარეშე
პროცენტი ერიცხება მხოლოდ ათვისებულ თანხა