ოქროს ფასები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ იხილოდ, ოქროს ფასები: ბირჟაზე, ბანკებსა და ლომბარდებში.
გაზიარება
ბოლო განახლება: 2018-01-16
შედარებისთვის აირჩიეთ
კომპანია(ბანკი)
ოქროს სინჯი
375 სინჯი
500 სინჯი
583 სინჯი
750 სინჯი
900 სინჯი
958 სინჯი
999 სინჯი
9 $
17 $
22 $
26 $
32 $
36 $
--- $
10 $
18 $
21 $
28 $
34 $
37 $
--- $
11 $
17 $
20 $
26 $
31 $
33 $
34 $
12 $
18 $
21 $
27 $
33 $
35 $
--- $
25 $
45 $
55 $
65 $
75 $
85 $
--- $
14 $
18 $
21 $
27 $
33 $
35 $
0 $