*ძველი ვერსია
ოქროს ფასები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ იხილოდ, ოქროს ფასები: ბირჟაზე, ბანკებსა და ლომბარდებში.
გაზიარება
ბოლო განახლება: 2017-02-21
შედარებისთვის აირჩიეთ
ბანკი
ოქროს სინჯი
375 სინჯი
500 სინჯი
583 სინჯი
750 სინჯი
900 სინჯი
958 სინჯი
999 სინჯი
37 }
49 }
58 }
74 }
88 }
95 }
100 }
8 $
15 $
18 $
24 $
29 $
30 $
--- $
9 $
17 $
21 $
26 $
32 $
34 $
--- $
12 $
18 $
21 $
27 $
33 $
35 $
--- $
11 $
16 $
19 $
24 $
29 $
31 $
32 $
9 $
17 $
21 $
26 $
31 $
33 $
--- $