×
სისწრაფე
პროცენტის ყოველდღიური დარიცხვა
მაქსიმალური ლიმიტი პირველივე ჯერზე
გამჭვირვალე პირობები
2737373
აფაქიძის 11
https://www.1click.ge/
info@1click.ge
ონლაინ სესხები
სესხის მინ. მაქს. თანხა
100-1000 }
სესხის ვადა
30 დღე
პროცენტი (პირველადი %)
5.4%
პირველი სესხის მაქსიმუმი
1000 }
დამატებით