*ძველი ვერსია
×
სისწრაფე
პროცენტის ყოველდღიური დარიცხვა
მაქსიმალური ლიმიტი პირველივე ჯერზე
გამჭვირვალე პირობები
2737373
აფაქიძის 11
https://www.1click.ge/
info@1click.ge
ონლაინ სესხები
სესხის მინ. მაქს. თანხა
50-1000 }
სესხის ვადა
5-30 დღე
პროცენტი (პირველადი %)
0.19%-5.6%
პირველი სესხის მაქსიმუმი
1000 }
დამატებით