კომპანია
დასახელება
განაცხადი
დეტალური ინფორმაცია

სახლის დაზღვევა

რისკები:

·         ხანძარი, მეხის დაცემა, აფეთქება, მფრინავი ობიექტის ან მათი ნაწილების დაცემა

·         შტორმი, გრიგალი, ქარიშხალი, წყალდიდობა, სეტყვა, გრუნტის დაჯდომა, მეწყერი, ზვავი, თოვლის ჩამოშლა, მიწისძვრა

·         წყალგაყვანილობის სისტემებიდან გამონადენი წყლით დაზიანება, წყლის ამოხეთქვა ან გამოჟონვა მილებიდან

·         მეზობლის ბინიდან წყლის ჩამოსვლა

·         ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, მესამე  პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედება


პოლისი კომფორტი

სახლის დაზღვევა - თვეში 10 ლარიდან

რემონტის/ავეჯის/ტექნიკის დაზღვევა ყველაზე ხელმისაწვდომი პირობებით 

პოლისი კომფორტით ანაზღაურდება გარემონტების/შეკეთების ან ტექნიკის/ავეჯის ჩანაცვლების ხარჯები. 

პოლისით დაზღვეულია:

მეზობლის ბინიდან წყლის ჩამოსვლა

გათბობის სისტემების დაზიანება

კანალიზაციის, წყალგაყვანილობის და ელექტროგაყვანილობის მწყობრიდან გამოსვლა

წვიმა, სეტყვა, მიწისძვრა, ძლიერი ქარი

ხანძარი, კვამლი, აფეთქება

ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა

მესამე პირის ბოროტგანზრახული ქმედება