×
ვითიბი ბანკი
ვითიბი ჯგუფი წარმოადგენს ერთ-ერთ მოწინავე საერთაშორისო საფინანსო ჯგუფს. ვითიბი ჯგუფში შემავალი კომპანიები კლიენტებს სთავაზობენ საფინანსო მომსახურების ფართო დიაპაზონს და საბანკო პროდუქტებს მსოფლიოს სამი ნაწილის ( ევროპა, აზია და აფრიკა) 20 ქვეყანაში.
2 24 24 24
ჭაბტურიას ქ. 14
www.vtb.com.ge
info@vtb.ge
განვადება
სამომხმარებლო სესხი
იპოთეკა
ავტოკრედიტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
სესხის მოცულობა
150-5,000 }
სესხის ვადა
24 თვემდე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
წლიური %
9%-დან
ეფექტური წლიური %
17.2%-დან
სესხის მოცულობა
400-30 000 }-მდე
სესხის ვადა
48 თვემდე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
250 }-დან
წლიური %
7%-დან
ეფექტური წლიური %
7.78%-დან
სესხის მოცულობა
500 000 $
სესხის ვადა
15 წელი
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
$, €
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
1000 }-დან
წლიური %
ეფექტური წლიური %
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
3-60 თვემდე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
},$,€
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი