×
ხალიკ ბანკი
სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“ - სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკის“ შვილობილი ორგანიზაციაა და საქართველოს საბანკო ბაზარზე საქმიანობას 2008 წლიდან შეუდგა.
2 24 07 07
შარტავას ქ.40
www.halykbank.ge
info@hbg.ge
სამომხმარებლო სესხი
იპოთეკა
წლიური %
9% -დან
ეფექტური წლიური %
11.1% -დან
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
7 წლამდე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
წლიური %
11% -დან
ეფექტური წლიური %
11.4% -დან
სესხის მოცულობა
70,000 $
სესხის ვადა
10 წელი
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}, $
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი