*ძველი ვერსია
×
კაპიტალ ბანკი
სს „კაპიტალ ბანკი“ (ყოფილი – „ინვესტბანკი“) 2003 წელს დაარსდა.
242 8888
კოსტავას ქ. 76
www.capitalbank.ge
info@capitalbank.ge
ტოპ 10 რჩევა ოჯახის ბიუჯეტის ეკონომიისთვის
30 ოქტომბერი, 2016 | ფინანსები
სამომხმარებლო სესხი
წლიური %
18-24%
ეფექტური წლიური %
სესხის მოცულობა
100 000 }-მდე
სესხის ვადა
1-12 თვემდე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}, $, €
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი