×
პროკრედიტ ბანკი
სს “საქართველოს მიკროსაფინანსო ბანკმა” (ემ-ბი-ჯი) საქართველოში ფუნქციონირება დაიწყო 1999 წლის 13 მაისს. ბანკი მიზნად ისახავდა ფინანსური მომსახურების გაწევას მიკრო და მცირე საწარმოებისთვის.
220 2222
ალ.ყაზბეგის გამზ. 21
www.procreditbank.ge
info@procreditbank.ge
სამომხმარებლო სესხი
იპოთეკა
წლიური %
ეფექტური წლიური %
სესხის მოცულობა
300-26,000 }-მდე
სესხის ვადა
60 თვე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
სესხის მოცულობა
55,000 $
სესხის ვადა
180 თვე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}, $, €
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი