ავტოსესხები
გონივრულად შეარჩიეთ ავტო სესხი. გადახედეთ ბანკების პირობებს და ისე შეიძინეთ ავტომობილი. ავტო სესხებზე შეგიძლიათ 'სახალხო რეიტინგში' დაწეროთ თქვენი შეფასება.
ბანკები
მიკროსაფინანსოები
გაზიარება
ბოლო განახლება: 2017-04-29
შედარებისთვის აირჩიეთ
ბანკის პროდუქტი
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
0%-15%
10.38%-დან
300-50,000 $-მდე
1-120 თვემდე
}, $
17%-დან
27,6%-დან
1000 $-დან
42 თვემდე
},$
14.9%-დან
17.6% -დან
1 000-40 000 $
1 თვე- 5 წელი
},$,€
16%-დან
31,29%
1000 $-დან
42 თვემდე
},$